Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνΑγγλική ΈκδοσηΑρχική Σελίδα
Δομή Γενικής Γραμματείας    |    Αναπτυξιακά Προγράμματα    |    Για τον Πολίτη και την Επιχείρηση    |    Νέα    


Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Στοιχεία Επικοινωνίας
Χρήσιμες Συνδέσεις
News Feed


Για τον Πολίτη και την Επιχείρηση
Για τον Πολίτη και την Επιχείρηση

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης διαχειρίζεται σημαντικό αριθμό χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία έχει θέσει στις υπηρεσίες του ελληνικού λαού, απευθυνόμενη τόσο στον κάθε πολίτη ως φυσικό πρόσωπο όσο και στις επιχειρήσεις.

Επειδή είναι γνωστό ότι η πληροφορία είναι ένα πολύτιμο αγαθό στον 21ο αιώνα και ότι η άμεση και σωστή διαχείριση και διάχυση της πληροφόρησης μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για επίτευξη σημαντικών στόχων , η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης έχει δημιουργήσει και υποστηρίζει δύο απόλυτα στοχευμένες ιστοσελίδες, που αποτελούν βασικά εργαλεία αναζήτησης χρηματοδοτικών μέσων για τον πολίτη ή την επιχείρηση.

  • Αν θέλετε να μάθετε ποιες ευκαιρίες σας παρέχονται μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ www.espa.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή λειτουργεί μηχανή αναζήτησης προγραμμάτων (προσκλήσεις /προκηρύξεις), την οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε για να αναζητήσετε προγράμματα που αφορούν ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων, προγράμματα κατάρτισης, προγράμματα προώθησης στην απασχόληση καθώς και δράσεις κοινωνικής υποστήριξης για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους και πολλαπλά κριτήρια.

    Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε εγγραφή στην ιστοσελίδα ώστε ως εγγεγραμμένος χρήστης να θέσετε τα κριτήρια των προσκλήσεων-προκηρύξεων που σας ενδιαφέρουν και να ενημερώνεστε μέσω ηλεκτρονικού δελτίου (e-mail alert) όταν προστίθεται ή τροποποιείται ένα πρόγραμμα που πληροί αυτά τα κριτήρια.

  • Αν θέλετε να μάθετε ποιες επενδυτικές δράσεις μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν μέσω των Κρατικών Ενισχύσεων αλλά και του Επενδυτικού νόμου, τότε θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Κρατικές Ενισχύσεις μέσω ΥΠΟΙΑΝ www.ependyseis.gr. Η ιστοσελίδα αυτή δεν αποτελεί μόνο ένα πολύ χρήσιμο εργαλεία πληροφόρησης και ενημέρωσης, αλλά και τη βασική πύλη εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης και των δύο παραπάνω μορφών ενισχύσεων.

 
 
Επισκεφθείτε ακόμα:

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
2007 - 2013
www.espa.gr


Κρατικές Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων μέσω ΥΠΟΙΑΝ www.ependyseis.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
www.mnec.gr


Eλληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε.
www.hepo.gr

 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ
EUROPA
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.)Α.Ε.
|  Χάρτης Πλοήγησης   |   Ανακοίνωση Νομικής Μορφής   |   Webmaster  |