Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνΑγγλική ΈκδοσηΑρχική Σελίδα
Δομή Γενικής Γραμματείας    |    Αναπτυξιακά Προγράμματα    |    Για τον Πολίτη και την Επιχείρηση    |    Νέα    


Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Στοιχεία Επικοινωνίας
Χρήσιμες Συνδέσεις
News Feed


Αναπτυξιακά Προγράμματα » ΚΠΣ 2000 - 2006
Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής

Την περίοδο 2000-2006, η Ελλάδα ενισχύθηκε με σημαντικούς πόρους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής μέσα από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής. Οι πόροι αυτοί δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για υψηλότερη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, συμβάλουν στην αντιμετώπιση των βασικών ελλείψεων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, κυρίως στους τομείς των υποδομών, της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και της παραγωγικότητας.

Τα προγράμματα και οι πρωτοβουλίες της περιόδου 2000-2006 (η διετία 2007 και 2008, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., ήταν περίοδος αποπληρωμής) έχουν ολοκληρωθεί με πλήρη απορρόφηση των προβλεπόμενων κοινοτικών πόρων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.hellaskps.gr.

« Επιστροφή
 
 
Επισκεφθείτε ακόμα:

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
2007 - 2013
www.espa.gr


Κρατικές Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων μέσω ΥΠΟΙΑΝ www.ependyseis.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
www.mnec.gr


Eλληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε.
www.hepo.gr

 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ
EUROPA
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.)Α.Ε.
|  Χάρτης Πλοήγησης   |   Ανακοίνωση Νομικής Μορφής   |   Webmaster  |