Υπουργείο Οικονομίας Αναταγωνιστικότητας και ΝαυτιλίαςΑγγλική ΈκδοσηΑρχική Σελίδα
Δομή Γενικής Γραμματείας    |    Αναπτυξιακά Προγράμματα    |    Για τον Πολίτη και την Επιχείρηση    |    Νέα    


Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Στοιχεία Επικοινωνίας
Χρήσιμες Συνδέσεις
News Feed


Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος


Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών για την προέγκριση των επικρατέστερων συγκριτικά προτάσεων μετά από τη διαδικασία αξιολόγησης από το ΥΠ.ΟΙ.Ο. στο πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2008

ΠερισσότεραΔελτίο Τύπου - Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
Αθήνα, 26 Μαΐου 2008

Δελτίο τύπου για την Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΥΠ.ΟΙ.Ο, για υποβολή προτάσεων Ανεξάρτητων Έργων καθώς και Ανεξάρτητων Έργων στοχευμένων στην Ακαδημαϊκή Έρευνα, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Δελτίο Τύπου


Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009
Ηράκλειο Κρήτης, 13/3/2008

Η "Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Προτάσεων Ανεξάρτητων Έργων και Ανεξάρτητων Έργων στοχευμένων στην Ακαδημαϊκή Έρευνα" που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004 - 2009 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ήταν το θέμα της Ενημερωτικής Ημερίδας που έλαβε χώρα στις 13 Μαρτίου 2008 σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου Κρήτης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Δρόσου. Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 12 Μαίου 2008.

Πρόγραμμα Ημερίδας (EL, EN)
Πρόσκληση (EL, EN)
Πίνακας Αποδεκτών (EL, EN )

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερίδα για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009 κ. Παναγιώτης Δρόσος, Γ.Γ. Επενδύσεων & Ανάπτυξης κ. Ευστάθιος Τζουανάκης Γεν. Δ/ντής Περιφέρειας Κρήτης Δρ. Γιώργος Χρόνης, Πρόεδρος ΕΛΚΕΘΕ κ. Παναγιώτης Δρόσος, Γ.Γ. Επενδύσεων & Ανάπτυξης
κ. Εμμανουήλ Κατσιαδάκης, Γεν Δ/ντης ΑΠΠΠ&ΔΕ Α.Ε. κ. Sverre Stub, Πρέσβης του Βασιλείου της Νορβηγίας κα Μαίρη Βεργοπούλου, Προϊσταμένη ΕΥΔ&ΠΤΣ Ημερίδα για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009 Ημερίδα για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009
Ημερίδα για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009 Ημερίδα για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009 Ημερίδα για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009 Ημερίδα για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009 Ημερίδα για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009
Ημερίδα για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009 Ημερίδα για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009 Ημερίδα για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009 Ημερίδα για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009 Ημερίδα για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2004-2009Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2008

Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή:
1) προτάσεων ανεξάρτητων έργων και
2) προτάσεων ανεξάρτητων έργων στοχευμένων στην Ακαδημαϊκή Έρευνα,
ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004-2009, με συνολικούς διαθέσιμους πόρους που ανέρχονται σε 38.125.000 ευρώ.

Περισσότερα


Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2008

Στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004-2009, του οποίου ένας από τους στόχους δημιουργίας του είναι η άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων των περιφερειών του ΕΟΧ, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων ανεξάρτητων έργων και ανεξάρτητων έργων στοχευμένων στην Ακαδημαϊκή Έρευνα που χρηματοδοτούνται από τις χώρες ΕΟΧ - ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2004-2009 (80%) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Ελληνικής Δημοκρατίας (20%). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής, Εθνικό Σημείο Επαφής.

Περισσότερα


« Επιστροφή

 
 
Επισκεφθείτε ακόμα:

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
2007 - 2013
www.espa.gr


Κρατικές Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων μέσω ΥΠΟΙΑΝ www.ependyseis.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
www.mnec.gr


Eλληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε.
www.hepo.gr

 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ
EUROPA
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.)Α.Ε.
|  Χάρτης Πλοήγησης   |   Ανακοίνωση Νομικής Μορφής   |   Webmaster  |