Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ΔικτύωνΑγγλική ΈκδοσηΑρχική Σελίδα
Δομή Γενικής Γραμματείας    |    Αναπτυξιακά Προγράμματα    |    Για τον Πολίτη και την Επιχείρηση    |    Νέα    


Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Στοιχεία Επικοινωνίας
Χρήσιμες Συνδέσεις
News Feed

Αρχική Σελίδα
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης αποτελεί κομβικό σημείο για την προώθηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που στηρίζουν την ανάπτυξη της χώρας. Διαρκής στόχος της είναι η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα και η ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Εγκύκλιος οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2014
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2013


Η Γ. Δ. Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων - Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο της κατάρτισης του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2014, εξέδωσε εγκύκλιο οδηγιών προς τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τις Διαχειριστικές Αρχές για την αποστολή στοιχείων εκτιμήσεων πληρωμών ΠΔΕ 2013 & προβλεπόμενων δαπανών ΠΔΕ 2014 – 2017 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής).

Εγκύκλιος

Συνοδευτικά Αρχεία


Εγκύκλιος Οδηγιών για την κατάρτιση - χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 και τον προγραμματισμό δαπανών για τα έτη 2014-2016
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013


Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων - Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΥΜΔ εξέδωσε Εγκύκλιο Οδηγιών για την κατάρτιση - χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 και τον προγραμματισμό δαπανών για τα έτη 2014-2016 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

Εγκύκλιος ΠΔΕ 2013

Συνοδευτικά Αρχεία


Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσμων οφειλών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2012


Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων - Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΥΜΔ εκπόνησε εγκύκλιο οδηγιών προς τους φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ σχετικά με την διαδικασία τήρησης της υποχρέωσης αποστολής των οικονομικών στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσμων οφειλών για όλα τα έργα του ΠΔΕ. Επίσης, επισυνάπτονται υποδείγματα πινάκων, προκειμένου να είναι ενιαίος και ορθός ο τρόπος καταγραφής των στοιχείων.

Πλήρες κείμενο Οδηγιών

Πίνακες


Υπουργική Απόφαση εκκαθάρισης αρχείου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από ανενεργά έργα
Αθήνα, 25 Μαίου 2012


Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων - Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, του ΥΠΑΑΝ, υλοποιώντας το σχέδιο δράσης για την εκτέλεση του ΠΔΕ στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και ύστερα από συνεργασία ενός έτους με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και των Περιφερειών, προχώρησε στην εκκαθάριση του αρχείου του ΠΔΕ με την απένταξη 8.397 ανενεργών έργων συνολικού προϋπολογισμού 17,06 δις ευρώ. Τα έργα αφορούν τις κατηγορίες α) έργων ενταγμένων πριν το 2008 με μηδενικές πληρωμές, β) έργα με ποσοστό απορρόφησης μεγαλύτερο του 90%, γ) έργα με τελευταίο έτος εγγραφής πριν το 2007 και ποσοστό υλοποίησης μικρότερο του 50% και δ) παλαιότερα έργα εγγεγραμμένα την περίοδο 2007 – 2010 με πιστώσεις μικρότερες των 5.000 ευρώ.

Υπουργική Απόφαση εκκαθάρισης

Παράρτημα


Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥ Αρχή Πληρωμής
Αθήνα, 6 Μαΐου 2011


Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να αναθέσει τα παρακάτω έργα. Η επιλογή των αναδόχων για την υποβολή προσφορών θα γίνει από τις εταιρίες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Για το λόγο αυτό όλες οι εταιρίες που ενδιαφέρονται για ένα ή περισσότερα έργα από τα παρακάτω, παρακαλούνται, όπως μας προσκομίσουν το εταιρικό τους προφίλ επισημαίνοντας και για ποιο έργο ενδιαφέρονται.

Επωνυμία: Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωμής
Διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, Τ.Κ. 10558, Σύνταγμα, Αθήνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παντελής Αρμάος - Προϊστάμενος Μονάδας Γ' (τηλ 213-1500451),
Πετρόπουλος Παναγιώτης - Στέλεχος Μονάδας Γ' (213-1500462)

Πλήρες κείμενο Απόφασης


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων – Νέο εργαλείο για την αντιμετώπιση της κρίσης και την προώθηση της απασχόλησης μέσω του ΕΣΠΑ
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010


Η ενεργοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος, του “Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων” (στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ) δίνει νέες δυνατότητες στην Ελλάδα για την επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων που προέρχονται από το ΕΣΠΑ, κάτι που αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας αλλά και για την κυβέρνηση στο σύνολό της.

Πλήρες κείμενο Ανακοίνωσης


Προκήρυξη του Προγράμματος "Πράσινος Τουρισμός"
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010


Η Πράξη «Πράσινος Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/20061.

Πλήρες κείμενο Προκήρυξης


Προδημοσίευση του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» ύψους 30 εκ. ευρώ
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010


Το Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) που στοχεύει στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, σαν βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης

Περίληψη Προκήρυξης


Προκήρυξη Ανοικτών Δημόσιων Διεθνών Διαγωνισμών για την επιλογή Συμβούλων Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2010


Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων προκηρύσσει Δημόσιους Διεθνείς Διαγωνισμούς για την επιλογή Συμβούλων Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 5 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) του ΕΣΠΑ.

Περισσότερα


Ξεκινούν οι δράσεις «digi-content» και «digi-retail» συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2010


Οι δύο δράσεις υλοποιούνται από την εταιρία Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ, του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των επιχειρήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες για πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα αποτελεσμάτων. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι αυτόματη και συγκριτική, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης

Σχετικά Αρχεία

Digi-content (Μπροσούρα)

Digi-retail (Μπροσούρα)


Ημερίδα με θέμα το "Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2010 - 2013"
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010


Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Κα Λούκα Τ. Κατσέλη σας προσκαλεί σε ημερίδα με θέμα το "Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2010-2013" . Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Ιουλίου ώρες 9.30-16.00 στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 και Α.Πάντου, Καλλιθέα.

Πρόγραμμα Ημερίδας


Προθεσμία επικαιροποίησης στοιχείων επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του Ν. 3299/2004
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010

Παρακαλούνται οι φορείς που έχουν υποβάλλει επενδυτικά σχέδια προς επιχορήγηση στο πλαίσιο του ν. 3299/2004, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης από την Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή (σχέδια που δεν έχουν εισαχθεί ακόμη στην ΚΓΕ ή σχέδια, των οποίων η εξέταση έχει αναβληθεί) να προσκομίσουν έως τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 συμπληρωματικά στοιχεία, απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησής τους.

Πλήρες κείμενο ανακοίνωσης(.pdf, .doc)


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου : «Παρακολούθηση Εκθέσεων Διεθνών Οργανισμών, καθώς και της Ακαδημαϊκής Βιβλιογραφίας σε θέματα που αφορούν στην Ελληνική Οικονομία και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε.».
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2010


Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας / Εθνική Αρχή Συντονισμού μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, προτίθεται να αναθέσει με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 3 Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α’ 3) για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης, το ανωτέρω έργο.

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου : «Επιστημονική υποστήριξη για τη συγκρότηση Ελληνικής Πρότασης στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής».
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2010


Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας / Εθνική Αρχή Συντονισμού μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, προτίθεται να αναθέσει με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 3 Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α’ 3) για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης, το ανωτέρω έργο.

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


ΑΡΧΕΙΟ ΝΕΩΝ
 
 
Επισκεφθείτε ακόμα:

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
2007 - 2013
www.espa.gr


Κρατικές Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων μέσω ΥΠΟΙΑΝ www.ependyseis.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
www.mnec.gr


Eλληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε.
www.hepo.gr

 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013

Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ
EUROPA
ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.)Α.Ε.
|  Χάρτης Πλοήγησης   |   Ανακοίνωση Νομικής Μορφής   |   Webmaster  |